TOEIC là gì? TOEIC là viết tắt của cụm từ Test of English for International Communication – đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của những người sử dụng Tiếng Anh như một ngoại ngữ trong môi trường quốc tế. Kết quả TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường làom việc. TOEIC hiện đang là chứng chỉ được tin cậy trong việc tuyển dụng của hơn 4.000 công ty hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam. Cấu trúc bài thi TOEIC TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành 2 phần như sau: * Phần Nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện quan băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh sau đó đưa ra lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe Hình ảnh: 10 câu Hội thoại: 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng) Đoạn thông tin ngắn: 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng) * Phần Đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa cào nội dung đã đọc. Hoàn thành câu: 40 câu Phần hoàn thành đoạn văn: 12 câu Đoạn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi) Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi). CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TOEIC CHI TIẾT
   
STT   

LỚP

GIÁO TRÌNH
THỜI  LƯỢNG MỤC TIÊU    
THỜI   GIAN   
1 CƠ BẢN 01 Market Leader

Elementary
8 tuần, 3 buổi trên tuần, 135 phút trên buổi Giúp học viên củng cố lại kiến thức tiếng Anh,
nhằm tạo nền tảng vững chắc để luyện thi TOEIC
Sáng:
Chiều:
Tối:
2 CƠ BẢN 02
Market Leader
Pre-Intermediate
8.00-10.30
3 LUYỆN THI TOEIC 1A TOEIC
Academy
6 tuần, 3 buổi trên tuần, 135 phút trên buổi
TOEIC: 300-450+

Trả lời được một số câu hỏi liên quan đến bản thân nhưng thường người hỏi phải lặp lại câu hỏi nhiều lần,
hoặc phải đơn giản hóa các câu hỏi
Chiều
4 LUYỆN THI TOEIC 1B 14.00 – 16.30
5 LUYỆN THI TOEIC 2A TOEIC ICON

L/C Intensive &R/C Intensive
TOEIC: 500-650+
Có thể hiểu và trả lời các điểm chính trong đối thoại hàng ngày,
không giải quyết được các tình huống phức tạp hơn,
nhưng vẫn có thể diễn đạt được ý kiến của bản thân.
500-650+
6 LUYỆN THI TOEIC 2B thể
7 LUYỆN THI TOEIC 3A Tomato series intensive
New Toeic Listening
TOEIC: 500-650+
Có thể hiểu và diễn đạt đầy đủ thông tin dưới góc nhìn của cá nhân,
nhất là về những chủ đề về cộc sống hàng ngày;
có thể xử lý những vấn đề đặc trưng nhưng còn thiếu sự chuẩn xác.
Chiều
8 LUYỆN THI TOEIC 3B 14.00 – 16.30
9 LUYỆN THI TOEIC INTENSIVE New Longman Real TOEIC
Actual Tests for RC+RL
9 tuần, 3 buổi trên tuần, 135 phút trên buổi là khoá thực
TOEIC 800+:Có khả năng giao tiếp rất tốt bằng tiếng Anh: nghe hiểu và diễn đạt đầy đủ thông tin theo ý kiến cá nhân và kinh nghiệm bản thân nhưng chưa đạt đến mức chuẩn xác như người bản ngữ.
Tối
10 LUYỆN THI CẤP TỐC TL của Trung tâm biên soạn 5 tuần, 3 buổi trên tuần, 135 phút trên buổi Hệ thống lại kiến thức và đưa ra những chiến lược hiệu quả để giúp học viên tự tin trong kỳ thi. 18.00 -20.30