IELTS là gì?

IELTS là viết tắt của cum từ International English Testing System – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế nhằm dánh giá độ thông thạo tiếng Anh cho mục đích du học, đinh cư hoặc làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

Có 2 dạng là Học thuật và Tổng quát.

– Hình thức Học thuật (Academic): Dành cho các thí sinh dự định học đại học và trên đại học
– Hình thức Tổng quát (General – training): Dành cho các thí sing dự định học Trung học, Cao đẳng hoặc tham dự các khóa đào tạo không ở bậc đại học hoặc vì mục đích định cư. Bài thi IELTS đánh giá toàn diện cả 4 kỹ năng Nge – Nói – Đọc – Viết, trong đó phần Nghe, Nói giống nhau cho cả 2 hình thức thi, chỉ khác nhau về đề tài và mức độ khó ở phần Đọc Viết

Các khoá học IELTS :


   
STT   
   
CẤP   ĐỘ   

KHOÁ  
   
Mà  LỚP   
   
MỤC   TIÊU   
   
THỜI   GIAN   
1 NỀN TẢNG FOUNDATION V1 <4.0

100h - 13 tuần

3 buổi trong 1 tuần
2.5h trên 1 buổi
2 FOUNDATION V2
3 IELTS PRE-IELTS VM1 4.0 – 4.5
4 VM2
5 VM3 4.5 – 5.0
6 VM4
7 VM5 5.0 – 5.5
8 VM6
9 VM7 5.5 – 6.0
10 VM8
11 VM9 6.0 – 6.5+
12 VM10