Luyện Thi ТРКИ1_2_3_4

TRKI (TORFL) có 06 cấp độ: А1, А2, В1, В2, С1, С2. Theo đó, chứng chỉ chỉ được cấp cho 04 cấp độ, bắt đầu từ B1 (cấp độ này còn được gọi là chứng chỉ cấp độ 1).

A1 (trình độ vỡ lòng, 60-80 giờ học) – giúp bạn có vốn từ vựng tối thiểu: học cách chào hỏi, tạm biệt, đưa ra yêu cầu.

A2 (trình độ sơ cấp, 160-200 giờ học) – cung cấp vốn từ vựng sinh hoạt, giúp giải thích những tình huống đơn giản hàng ngày (giao tiếp tại cửa hàng, đi lại, ăn uống ở nhà hàng).

B1 (chứng chỉ cấp độ 1, 400-480 giờ học) – giúp giao tiếp trong các tình huống tương tác xã hội và kinh doanh, có vốn từ học thuật.

B2 (chứng chỉ cấp độ 2, 560-680 giờ học) – cho phép bạn giao tiếp thoải mái, hiểu thông tin khi nghe giảng và thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng; có khả năng sử dụng các phong cách ngôn ngữ khác nhau.

C1 (chứng chỉ cấp độ 3, 960-1200 giờ học) – có khả năng nói với tốc độ nhanh, không gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt, sử dụng hiệu quả ngôn ngữ trong học tập cũng như hoạt động chuyên môn.

C2 (chứng chỉ cấp độ 4) – thành thạo như người bản ngữ. 

Contact Me on Zalo