Trình Độ Vỡ Lòng ТЭУ

Để đạt được chứng chỉ A1 thì cần nắm vững những nội dung sau đây:

Bảng chữ cái, số đếm từ 1 – 100, trọng âm, ngữ điệu, cấu trúc câu, câu thức mệnh lệnh, câu phức với liên từ; 

Cách dùng đại từ, danh từ, tính từ, thành thạo biến đổi 6 cách trong tiếng Nga; 

Chia động từ thời hiện tại, quá khứ và tương lai, đặt câu hỏi nghi vấn, cách sử dụng trạng từ, một vài giới từ cơ bản;

Một vài động từ chuyển động cơ bản, động từ hoàn thảnh thể và chưa hoàn thành thể;

Những cấu trúc câu cơ bản như Кому нравиться что / что делать Кому надо / нужно что делать;

Động từ хотеть + инф, мочь + инф, пойти – поехать;   

Câu hỏi Когда? Сколько времени?;

Tính từ kết hợp với danh từ về giống và số;

Cách chỉ vị trí, cách nói tuổi, cách diễn đạt thời gian, so sánh hơn, so sánh nhất với từ Самый;

Sử dụng câu sở hữu, cách hỏi tên tuổi, nghề nghiệp;

Từ những kiến thức nền tảng học viên đạt trình độ A1 có thể:

Giới thiệu sơ về bản thân, gia đình,…;

Giao tiếp cơ bản trong một vài tình huống hạn chế thường ngày;

Mô tả thành phố, nơi ở, quê hương,…

Những kiến thức cơ bản  trên các học viên cần tiếp thu để đạt được kết quả tốt.

Contact Me on Zalo